Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for brugen af Exclusiv.com

1. GENERELT

1.1. Exclusiv.com er en webservice, der giver brugerne mulighed for at søge se og vurdere voksenunderholdning i hele verden.

1.2. Exclusiv.com er udviklet og drives af:

AH Media ApS
Absalonsgade 28 1. th
9000 Aalborg
Danmark
CVR-nr. 33 05 58 70

(Efterfølgende benævnt “Operatør”)

1.3. De følgende vilkår og betingelser gælder for enhver brug eller handling på Exclusiv.com. Ved at acceptere de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor, bekræfter brugeren at være minimum 18 år, og kan indgå juridiske forpligtelser.

1.4. Ved abonnement bekræfter brugeren at have læst og forstået Vilkår og betingelser. Abonnenten accepterer at være retsgyldigt bundet af de vilkår og betingelser, og fraskriver sig ethvert forbehold til nogen af de vilkår og betingelser.

2. SUPPORT

2.1. Enhver anmodning om support vedrørende de tilmeldte tjenester eller forespørgsler skal rettes til:

AH Media ApS
Absalonsgade 28 1. th
9000 Aalborg
Danmark
CVR-nr. 33 05 58 70

2.2. Anmodningen om support kan gøres via en af følgende referencer:

Kontaktformularen her

eller pr. brev til:

AH Media ApS
Absalonsgade 28 1. th
9000 Aalborg
Danmark

3. YDELSER OG BRUGERE

3.1. Exclusiv.com tilbyder et bredt udvalg af vurderinger og anmeldelser af natklubber, barer og underholdning indenfor voksenindustrien. Desuden giver Exclusiv.com mulighed for at oprette en profil, enten som en person, herunder flere personer, eller som en enhed. Rækken af ​​tjenester til rådighed afhænger af typen af ​​medlemskabet valgt af brugeren jfr afsnit 3.2 – 3.4.

3.2. Profil Medlemmerne skal have fuld adgang til alle ydelser og tilbydes af Exclusiv.com. Dette omfatter adgang til at oprette profiler, visning, vurderinger og anvende kommentarer til andre aktive profiler, herunder mulighed for at se kommentarer, billeder, videoer og alt andet materiale uploadet af andre profilmedlemmer.

3.3. Profil medlemmer, der ikke repræsenterer nogen form for enhed, klub eller ikke-personlige profil skal have mulighed for at suspendere profil for en periode på 6 måneder.

3.4. Brugermedlemmerne skal have adgang til at se de oprettede profiler, give kommentarer og læse kommentarer til profilerne. Desuden har brugermedlemmer mulighed for bedømmelse af profilerne, som findes på Exclusiv.com.

3.5. Gratisbrugere skal have adgang til at se profiler, der er oprettet på Exclusiv.com. Gratis Brugere er begrænset fra at se kommentarer, vurderinger og billeder til profilerne. Gratisbrugere er desuden begrænset fra at kommentere profiler findes på Exclusiv.com

3.6. Hver af de brugere, der er anført ovenfor, skal tilsammen betegnes som “brugere”.

4. VILKÅR

4.1. Gratis Brugere skal have adgang til de tjenester, som er til rådighed ubegrænset i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, så længe tjenesterne er tilgængelige på Exclusiv.com.

4.2. Brugermedlemmerne har ret til et månedligt abonnement. Det månedlige abonnement er 30 dage, som automatisk vil blive fornyet efter udløbet af de 30 dage. Fornyelse af den månedlige abonnement skal fortsætte, indtil opsigelsen af ​​denne aftale sker skriftligt af enten operatøren eller brugeren, hvis gensidigt aftalt mellem operatøren og den bruger eller hvis en af ​​parterne er i kontraktbrud jfr § 14.

4.3. Profil Medlemmerne har mulighed for 1, 3 eller 6 måneder medlemskab, mens den tegnede sigt automatisk vil blive fornyet ved udløbet i henhold til punkt 4.2.

4.4. Annullering af det tegnede abonnement kan ske skriftligt op og indtil den sidste dag forud for forlængelse af den nuværende abonnementsperiode. Bekendtgørelsen skal være modtaget af operatøren inden udløbet af den nuværende abonnementsperiode.

4.5. Fuldt udbytte af de tilmeldte tjenester er kun tilgængelig op og indtil udgangen af ​​den sidste abonnementsperiode. Ingen tilbagebetaling er givet for den resterende del af den tegnede abonnementsperiode i tilfælde af opsigelse og / eller annullering.

5. BETALING

5.1. Abonnementsbetaling for den tegnede periode er opkrævet af:

AH Media ApS
Absalonsgade 28 1. th
9000 Aalborg
Danmark
CVR-nr. 33 05 58 70

5.2. Det månedlige gebyr er angivet til enhver tid på sitet.

5.3. Brugeren accepterer, at betaling af abonnementsafgiften for enhver periode skal ske med kreditkort.

5.4. Gebyret opkræves af operatøren skal være i euroes. Gebyret opkræves vil være for medlemskabet, som brugeren har tegnet. Efter udløbet af det oprindeligt købte abonnement, vil det gebyr være i overensstemmelse med et månedligt abonnement og vil blive opkrævet i overensstemmelse med fornyelsen af ​​vilkår jfr § 4.

5.5. Enhver valutakurs eller gebyr og / eller udgifter, der er afholdt på grund af valutaveksling afgøres udelukkende betales af brugeren.

5.6. Eventuelle henvendelser vedrørende betaling og gebyrer skal løses på en mindelig måde. Abonnenten henvises til afsnit 2 for support vedrørende betaling henvendelser.

5.7. Hvis VISA Master Card er valgt som betalingsmåde, skal abonnenten have mulighed for at gøre brug af tilbageførsel ved at kontakte sin egen finansielle institution. Denne indstilling er tilgængelig, hvis operatøren anerkender, at et urimeligt gebyr er opkrævet.

5.8. Operatøren forbeholder sig ret til at ændre et gebyr præsenteres på Exclusiv.com. Enhver ændring af de gebyrer, som operatøren skal meddeles brugeren skriftligt inden rimelig tid forud for den faktiske ændring.

6. TILBAGEKALDELSE

6.1. Brugeren har ret til tilbagekaldelse af abonnementet. Den ret udøves skriftligt og skal gennemføres inden 14 dage fra den dag abonnement er købt, og abonnementet må ikke have været brugt, herunder login. Hvis abonnentens tilbagekaldelse er sket rettidigt og abonnementet ikke er taget i brug, skal brugeren have fuld refusion for den tegnede sigt.

6.2. Muligheden for tilbagekaldelse er ikke tilgængelig, hvis nogen af de leverede ydelser er blevet udført og / eller indledt før anmodningen om tilbagekaldelse af brugeren.

6.3. Retten til tilbagekaldelse udøves ved at kontakte support jfr § 2.

7. VIDEO og AUDIO

7.1. Enhver video og/eller lydfil stillet til rådighed af en bruger, skal kun vise indehaveren af den pågældende profil. Ingen tilgængelige materiale må vise tredjemand, som ikke er specifikt indehaveren af den pågældende profil. Operatøren forbeholder sig ret til at fjerne ethvert materiale der er i strid afsnit 7.1.

7.2. Det er strengt forbudt at vise ethvert materiale af offensiv karakter, herunder men ikke begrænset til, pædofili, misbrug af dyr eller mennesker, vold, racisme, religiøs fanatisme. Enhver overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig opsigelse af brugeren.

7.3. Brugere hvis video og/eller lydmateriale er angivet til at vise den pågældende bruger, skal til enhver tid blive opdateret, så det er korrekte fastlæggelse af den pågældende bruger.

7.4. Billeder uploadet til Exclusiv.com tilhører den enkelte virksomhed eller bruger. Exclusiv.com er ikke ansvarlig for indholdet af de billeder, der uploades til webstedet, Exclusiv.com er heller ikke ansvarlige for eventuelle ophavsretlige krænkelser den enkelte virksomhed eller person kan forårsage. Men Exclusiv.com forbeholder sig ret til at fjerne eventuelle billeder, der krænker vores servicevilkår, individuelle ophavsret og etablerede love.

7.5. Ved at uploade billeder til Exclusiv.com accepterer du, at du er indehaveren af ophavsretten og eventuelle overtrædelser kan medføre fjernelse af billederne pågældende. I tilfælde af gentagne overtrædelser forbeholder vi os ret til at opsige den pågældende konto.

7.6. Enhver brug af video og audio materiale skal være i overensstemmelse med § 10.

8. PERSONLIGE DATA

8.1. Alle data og personlige oplysninger tilvejebragt under registreringen eller under brugen af Exclusiv.com vil blive behandlet i overensstemmelse med den danske lovgivning omkring Beskyttelse af personoplysninger. Således data og personlige oplysninger er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Exclusiv.com. Enhver brug, som involverer tredjeparter eller distribution til tredjemand kræver forudgående skriftlig tilladelse fra brugeren.

8.2. Når du bruger tjenesten Exclusiv.com du har en juridisk ret til at vide, hvilke oplysninger er gemt, i henhold til den danske persondatalov. Eventuelle spørgsmål vedrørende denne bedes rettet til Exclusiv.com på info@exclusiv.com.

8.3. Exclusiv.com sender cookies, når du bruger de ydelser eller hjemmesiden generelt. Accept af cookies, der bruges på Exclusiv.com giver ikke operatøren adgang til dine personlige oplysninger. Imidlertid kan brug af cookies anvendes til at identificere brugerens computer.

9. BETINGELSER

9.1. Under brug af Exclusiv.com må ingen Bruger henvise, linke eller på anden måde henvise internet trafik til nogen tredjepart uden Exclusiv.com’s tilladelse. Hver af Profil Brugere skal dog have mulighed for fremvisning links til personlige sider direkte relateret til pågældende profil.

9.2. Ingen reklamer, annoncer eller andre meddelelser må oprettes på Exclusiv.com uden forudgående skriftlig tilladelse fra Operatør.

9.3. Kommunikation, korrespondance og alle andre slags erklæringer fra brugere på Exclusiv.com skal være i et ordentlig og ikke-stødende sprog og på alle tidspunkter i overensstemmelse med god internetetikette.

 

10. GARANTIER

10.1. Brugernes garanterer ikke at gemme, indsende, uploade og / eller vise noget materiale, fil eller andet indhold, som krænker nogen intellektuel ejendomsret og/eller stille noget indhold, som er ulovligt og/eller ikke-overensstemmende med lovene i det land, som abonnenten tager bopæl.

10.2. Brugernes garanterer, at det unikke brugernavn og password, skal holdes fortrolige, og må kun anvendes af brugeren.

10.3. Brugernes garanterer, at enhver og alle oplysninger, som operatøren er sande og korrekte, og identificerer den persontegnede.

10.4. Brugernes forpligtes til skadesløsholde operatøren for enhver og alle tab, skader og / eller omkostninger og udgifter der direkte eller indirekte er forårsaget af brugeren på grund af brud på disse vilkår og betingelser.

11. ANSVAR

11.1. Brugeren skal være fuldt ansvarlig for enhver og alle materialer, filer, udsagn, lyd eller andet indhold uploadet på Exclusiv.com som er ikke-kompatibel med vilkår og betingelser.

11.2. Brugeren er ansvarlig for enhver og materiale præsenteret, leveres eller på anden måde gøres tilgængelige på Exclusiv.com, at det til enhver tid være i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor abonnenten tager bopæl.

11.3. Eventuelle retssager, sager, krav eller retsforfølgningen mod brugeren på grund af overtrædelser og / eller overtrædelse af vilkår og betingelser eller lovgivningen i det land, hvor brugeren tager bopæl, berører ikke Operatør og Brugeren er alene ansvarlig heraf.

12. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

12.1. Operatøren er ikke ansvarlig for indholdet af de oplysninger, der findes og / eller leveres på Exclusiv.com, herunder men ikke begrænset til nogen følgeskader, tilfældige, direkte eller indirekte, sygdom, økonomiske tab og / eller hævdet af brugerne.

12.2. Operatøren er ikke ansvarlig for indhold, fil eller materiale uploades eller på anden måde stilles til rådighed af Bruger, som på nogen måde krænker tredjemands rettigheder eller nogen lov eller regulering.

12.3. Operatøren bærer intet ansvar for indholdet af links, reklamer, annoncer eller referencer til andre hjemmesider, i henhold hertil links, reklamer, annoncer eller referencer, som søsterselskaber.

13. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

13.1. Alt indhold leveret eller præsenteret på Exclusiv.com er de intellektuelle ejendomsrettigheder operatørens eller immaterielle rettigheder licenseret til operatøren, og kan ikke på nogen måde blive brugt af brugeren, medmindre andet er angivet i disse Vilkår og betingelser.

13.2. Under aftaleperioden, skal Profil medlemmer har en eksklusiv ret til at skrive, at fremhæve eller på anden måde fremvise Exclusiv.com logo på den officielle hjemmeside for profil medlem. Endvidere har profilmedlemmer ret til at fremvise Exclusiv.com logo til offentligheden på Profilmedlemmers butik, klub eller lignende.

13.3. Rettighederne angivet i §§ 13.1 og 13.2 ophører, hvis aftalen mellem Profilmedlem og Exclusiv.com annulleres, opsiges eller på anden måde er afsluttet.

14. OVERTRÆDELSE

14.1. Enhver overtrædelse af vilkår og betingelser skal tillade operatøren at aflyse, afslutte eller ophæve Bruger uden forudgående varsel. Ingen betaling skal tilbagebetales i tilfælde af en brugers brud på disse vilkår og betingelser.

14.2. §§ 13 er fortsæt gældende ved ethvert ophør af denne aftale.

15. E-MAIL

15.1. Ved at abonnere som bruger på Exclusiv.com, accepterer brugeren udtrykkeligt at modtage nyhedsbreve og tilbud via e-mail. Brugeren kan annullere nyhedsbrevet ved at kontakte support jfr § 2.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Enhver part er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i eller forsinkelse i udførelsen af denne aftale for perioden, at en sådan fejl eller forsinkelse skyldes årsager uden rimelig kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, strejker, arbejdskonflikter, offentlige ordrer eller enhver anden force majeure begivenhed.

17. ASSIGNEMENT

17.1 Brugeren må ikke have mulighed uden skriftlig tilladelse til at tildele rettigheder som bruger til en tredje part. Bruger må ikke henvise, linke eller reklamere for nogen tredjepart, herunder men ikke begrænset til andre brugere af Exclusiv.com.

18. GÆLDENDE LOVGIVNING OG KONFLIKTLØSNING

18.1. Enhver tvist opstået ud af eller i forbindelse med brugen af Exclusiv.com mellem en Bruger, Profilmedlem og enhver anden tredjepart, ved hjælp af de tjenester, som operatøren er underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til ethvert valg af lov eller konflikt af lovbestemmelser. Enhver tvist opstået ud af eller i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved retten i Aalborg, Danmark.

18.2. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan ugyldighed eller uanvendelighed ikke påvirke resten af vilkår og betingelser.

19. ANDET

19.1.Vilkår og betingelser kan ændres af operatøren. Sådanne revisioner skal være effektive straks. Men for eksisterende medlemmer, sådan revision skal, medmindre andet er angivet, være effektiv 30 dage efter afsendelse.

19.2. Operatøren forbeholder sig ret til at udlicitere forpligtelser, og rettigheder og administrere håndtering til tredjemand ved valg af operatør.

19.3. Disse vilkår og betingelser leveres til brugeren som en del af brevet fra den erhvervsdrivende ved tegning.

19.4. Brugere af Exclusiv.com anerkender og accepterer udtrykkeligt, at enhver og alle oplysninger, fotos, videoer og informationer af enhver slags på Exclusiv.com skal betragtes som vejledende.

copyright AH-media ApS 2016

Ved fortsat at bruge hjemmesiden eller rulle ned, accepterer du brugen af cookies. mere information

Indstillingerne for cookies på denne hjemmeside er indstillet til "tillade cookies" for at give dig den bedste søgeoplevelse muligt. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller du klikker på "Accepter" nedenfor så du samtykke til dette.

Luk